Met de steun van haar partners organiseert de Brusselse Havengemeenschap verschillende “Events”.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Fabrice Thiels op het nummer 02 426 72 88 of via e-mail.

With the support of its partners, the Brussels Port Community organises several “Events”.
For more information, please contact Mr Fabrice Thiels on 02 426 72 88 or by e-mail.