Wie zijn wij?

De BHG treedt op als bevoorrechte gesprekspartner van de gewestelijke en federale overheden of andere instanties zoals de Haven van Brussel en de BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry), die ook lid zijn van de vereniging.

Zij stimuleert de economische en industriële ontwikkeling van de kanaalzone door de nadruk te leggen op de strategische ligging en de logistieke mogelijkheden met de waterweg, het autosnelwegennet, de spoorwegverbindingen en de opslagplaatsen.

Missie

De actieve schakel zijn tussen alle sectoren van economische, politieke, sociale en culturele activiteit voor de duurzame ontwikkeling van de Kanaalzone.

Aanbod

De BHG is een :

  • verzamelpunt voor CEO’s en activiteiten in de haven
  • contactpunt voor de Brusselse autoriteiten
  • platform om naar zijn leden te luisteren
  • de netwerkmotor met de Brusselse politieke en administratieve wereld
  • bron van advies over vervoer, veiligheid, mobiliteit, subsidies, beroepsopleiding, milieuvergunningen, enz.
  • venster op de plaatselijke arbeidsmarkt
  • gids in gemeenschappelijke strategische dossiers

Vraag

BHG moedigt zijn leden aan om:

  • actief deel te nemen aan activiteiten
  • dagelijks gebruik maken van het aanbod
  • hun lidmaatschap winstgevend te maken

Geschiedenis

De BHG werd in 1957 opgericht door de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Brussel (nu BECI), de Syndikale Kamer van het Vervoer (nu BELTOP), de Syndikale Kamer van de Gebruiker van de Havens van Brussel en Vilvoorde (nu Vereniging van Gebruiker), en de N.V. van het Kanaal en de Installaties van de Scheepvaart van Brussel (S.A. du Canal et des Installations Maritimes de Bruxelles). A. du Canal et des Installations Maritimes de Bruxelles, waarvan de rol en de bevoegdheden zijn overgenomen door de Haven van Brussel).