Memorandum 2024

Memorandum van de Brusselse Havengemeenschap

« Voor een duurzaam havengebied »

Ter attentie van de partijvoorzitters met het oog op de onderhandelingen voor de vorming van de volgende Brusselse gewestregering.

De toekomst van het 116 hectare grote havengebied is niet alleen essentieel voor de bedrijven die er gevestigd zijn, maar ook voor de Haven van Brussel, haar aandeelhouders en bij uitbreiding voor het hele gewest en haar inwoners.

Er staat immers zoveel op het spel dat het prioritaire aandacht verdient, niet alleen op het vlak van banen, maar ook op het vlak van de noodzakelijke bevoorrading van het gewest, zoals goederen, bouwmaterialen, recycling, energie/waterstof, verbruiksgoederen enz.

De Brusselse Havengemeenschap, hierna BHG, en haar leden, d.w.z. de bedrijven die actief zijn in de kanaalzone, wensten dan ook onze verbintenissen en verwachtingen kenbaar te maken aan de vertegenwoordigers van de regionale democratische partijen, van wie sommigen na de regionale verkiezingen van 9 juni zullen moeten onderhandelen over een nieuw regeerakkoord.

Daarom hebben we een kort memorandum “Voor een duurzaam havengebied” opgesteld, waarin we ons standpunt uiteenzetten aan de hand van vijf verbintenissen van onze kant, gekoppeld aan vijf eisen aan de toekomstige gewestregering.

Ons memorandum, dat beschikbaar is in het Frans en het Nederlands, werd verstuurd naar de voorzitters van alle democratische partijen die vertegenwoordigd zijn in het Brussels parlement, en naar al onze leden, waaronder de Haven van Brussel.

Veel leesplezier.


Memorandum 2024

Nieuwe statuten

Ledenlijst