Welkom bij de Brusselse Havengemeenschap

Vind een bedrijf…

De Brusselse Havengemeenschap – BHG – is een vereniging zonder winstoogmerk van ondernemingen en verenigingen van ondernemingen die in het havengebied gevestigd zijn, alsook van andere instellingen en organisaties, belangrijke operatoren in de kanaalzone.

“Brussel is in volle mutatie. De economische actoren die langs het kanaal gevestigd zijn, maken deel uit van deze evolutie. De toegevoegde waarde die wij het Gewest kunnen aanbieden is o.a. te werkstelling.”


Michel De Bièvre, Voorzitter van de Brusselse Havengemeenschap