Welkom bij de Brusselse Havengemeenschap

Vind een bedrijf…

De Brusselse Havengemeenschap – BHG – is een vereniging zonder winstoogmerk van ondernemingen en verenigingen van ondernemingen die in het havengebied gevestigd zijn, alsook van andere instellingen en organisaties, belangrijke operatoren in de kanaalzone.

“Brussel is aan het veranderen. De economische actoren die langs het kanaal gevestigd zijn, maken deel uit van de komende veranderingen. Deze activiteit is werkgelegenheid. Dit is de toegevoegde waarde die wij de stad kunnen bieden.”


Michel De Bièvre, Voorzitter van de Brusselse Havengemeenschap