Sinds 1988 maakt Colas Belgium deel uit van de Groep Colas, wereldleider in de bouw en het onderhoud van vervoersinfrastructuren.

Als belangrijke speler in de ruimtelijke ordening komt Colas Belgium tegemoet aan de mobiliteits-, urbanisatie- en milieu-uitdagingen waarmee lokale overheden geconfronteerd worden.

De activiteiten van Colas Belgium zijn gericht op de stadsplanning, de bouw en het onderhoud van wegen-, spoorweg-, luchthaven-, haven- industriële en logistieke infrastructuren.

Het bedrijf is ook actief op specifieke gebieden: wegvakken gereserveerd voor het openbaar vervoer, autocircuits, architecturale en bouwactiviteiten.

Colas Belgium omvat vijf autonome regionale entiteiten die in het hele land actief zijn. Elk van onze vestigingen staat in nauw contact met lokale publieke en private besluitvormers.

Colas Centrum is actief in de regio Vlaams Brabant, Oost- en West Vlaanderen.

Welkom bij de Brusselse Havengemeenschap

Zoek een bedrijf…