Group De Cloedt is actief in West- en Noord-Europa, de Baltische staten en vooral in België op het gebied van zandwinning en zandverkoop, aggregaten, strandsuppletie, baggerwerken en milieuactiviteiten.  De afzonderlijke bedrijven van Group De Cloedt hebben een grote mate van autonomie bij het beheer en de exploitatie.  De bundeling van competenties binnen Group De Cloedt maakt het bovendien mogelijks om complexe opdrachten uit te voeren tegen een zeer competitieve prijs en met de juiste oplossing.

Via haar moedermaatschappij DC Industrial NV worden alle activiteiten van Group De Cloedt centraal beheert vanuit het hoofdkantoor in Brussel.  Met haar erkenning in de klassen A8 en G8 kan DC Industrial NV overal baggeren en alle niveaus van aanbestedingen volgen, alsook milieusaneringen uitvoeren.  DC Industrial NV coördineert de uitvoering van projecten op diverse gebieden, zoals:

  • onderhoudsbaggerwerken van rivieren, kanalen en havengebieden, incl. de integrale organisatie en uitvoering;
  • strandsuppleties, kustbescherming en landwinning;
  • het ter beschikking stellen van zeegaande baggerschepen met (pomp)systemen voor het bergen van olielekkages na scheepsongevallen op de Noordzee ​​onder contract bij de European Maritime Safety Agency (EMSA) en Nederlandse overheid (Rijkwaterstaat);
  • geïntegreerde milieuherstelwerkzaamheden;

Welkom bij de Brusselse Havengemeenschap

Zoek een bedrijf…