In haar hoedanigheid van nationale beroepsvereniging verdedigt UPTR sinds 1937 de economische belangen van de Transport & Logistieke sector. Als Belgische erkende beroepsfederatie, vertegenwoordigt UPTR, op een constructieve manier, zelfstandigen en ondernemingen in haar lobbywerk inzake economische, fiscale, sociale en milieudossiers.

UPTR streeft er naar het centrale contactpunt te zijn van de ondernemingen in de Transport & Logistieke sector.

Als Belgische federatie informeert zij haar leden op een transparante manier en stelt verschillende diensten te hunner beschikking om het leven van de belangrijke economische actoren die de vervoerders en logistieke spelers zijn, te vereenvoudigen.

Welkom bij de Brusselse Havengemeenschap

Zoek een bedrijf…