Extension du Terminal à Conteneurs et appel à projet pour son exploitation

Projectoproep voor de dienstenconcessie van een multimondiale containerterminal

De Haven van Brussel doet een projectoproep voor de dienstenconcessie voor de exploitatie van de multimodale containerterminal, gelegen in de voorhaven, op de rechteroever, langs het kanaal, met toegang via het spoor en de weg. Een plattegrond van het terrein is bij dit document gevoegd. De exploitant zal het open karakter van de terminal moeten garanderen; met andere woorden, de terminal moet toegankelijk zijn voor de verschillende operatoren en bevrachters van de waterweg die hem willen gebruiken (zonder operationele of commerciële benadeling).

De projectoproep heeft ook betrekking op het terrein dat aan de containerterminal grenst, om er een logistiek aanbod met toegevoegde waarde te ontwikkelen dat rechtstreeks aan de containerterminal gekoppeld is (containerdiensten zoals opslag van lege containers, fumigatie, enz.); en goederendiensten zoals stripping en stuffing, voorraadbeheer, stedelijke distributie enz.). Dit logistieke aanbod kan worden voorgesteld door de operator van de terminal of door een tweede operator die met de exploitant van de terminal zal samenwerken.

Meer info op de website van de Haven van Brussel: https://port.brussels/nl/business/projectoproepen