Trafic par la voie d’eau : bilan de l’année 2021

Waterwegtrafieken 2021

Voor de eigen trafiek over de waterweg, dat zijn de goederen die in Brussel worden geladen en gelost, is 2021 het beste jaar sinds de oprichting van de gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel in 1993. Met bijna 5,5 miljoen ton is de havenactiviteit in bijna dertig jaar nog nooit zo dynamisch geweest en laat zij een stijging van 10% optekenen ten opzichte van vorig jaar. De globale trafiek stijgt op haar beurt met 7% tot 7,1 miljoen ton, maar dit wordt getemperd door een lichte daling van de transittrafiek (-3%) tot 1,66 miljoen ton in 2021. Er moet op worden gewezen dat deze daling van de transittrafiek gedeeltelijk kan worden verklaard door de sluiting van het hellend vlak van Ronquières gedurende anderhalve maand.

De trafiek over de waterweg heeft een aanzienlijke impact op het milieu, aangezien ze over heel 2021 een besparing betekent van 664.000 vrachtwagens in en rond Brussel, 103.000 ton minder CO2 in de atmosfeer en 26 miljoen euro minder aan externe kosten. Het goederenvervoer over het water sluit dus duidelijk aan bij de klimaatdoelstellingen van de Brusselse regering, namelijk koolstofneutraliteit in 2050. Aangezien transport een van de belangrijkste oorzaken van de broeikasgasemissies in het Brussels Gewest is, is actie op het gebied van logistiek een essentiële hefboom om Brussel koolstofvrij te maken.

Meer info op de website van de Haven van Brussel: Waterwegtrafieken 2021

Vergelijkbare berichten