PARKWAY 21 – De BHG maakt balans op van het project

De Brusselse Havengemeenschap (BHG) staat in voor bijna 10.000 banen. Bedrijven die vrezen voor hun toekomst en die van de dynamiek van Brussel, als gevolg van het project Parkway21 dat de Van Praetlaan wil inkrimpen tot één rijstrook komende van de autosnelweg van Antwerpen.
 
Via de Jules Van Praetlaan, komende van de A12, kon de kanaalzone over drie stroken bereikt worden.
Om naar de A12 te rijden waren er de twee rijstroken van de Vuurkruisenlaan.
Deze belangrijke verkeersader, die de ring / de A12 verbindt met de zone centrum-noord van het kanaal (de belangrijkste logistieke en industriële pool in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) heet de “R21”.

📌 Maar dat wordt binnenkort allemaal van tafel geveegd door het project Parkway21. De vergunning is al afgeleverd en de werken zijn net begonnen.

Na afloop zal de Vuurkruisenlaan plaats maken voor een groot park, een echte ‘promenade’ voor fietsers en voetgangers, cf. de ‘parkway’, waar bovendien de tram zal rijden. Alleen de weg langs de woningen blijft nog over voor het lokale verkeer. Om het autoverkeer naar de A12 te verzekeren, krijgt de Jules Van Praetlaan tweerichtingsverkeer. Er zal nog maar één rijstrook naar het kanaal leiden.

Als “compensatie” zal een rotonde onderaan de verkeersader (voor het Texaco-station) het mogelijk maken om de Vilvoordsesteenweg te bereiken (zonder de lus voor de Docks onvermijdelijk te maken). De werken aan deze rotonde zijn net begonnen.

Maar het stuk van ‘Van Praet’ is niet het enige probleem: ook het stuk van de A12, tussen de gewestgrens en de zone van de Dikke Linde, is problematisch.
Op de huidige autosnelweg A12 zal namelijk een nieuw verkeerslicht verschijnen, met een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers, waarmee het verkeer dus in de 2 richtingen wordt onderbroken.

🚧 Mogelijk beroep
Een eerste werf die echter stilgelegd zou kunnen worden. De Brusselse Havengemeenschap wil wel degelijk een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing indienen. “We hebben verschillende eisen gesteld aan minister Elke Van den Brandt en we wachten op de wijzigende vergunning die daaruit zal voortvloeien”, benadrukt Michel De Bièvre, voorzitter van de BHG.

We vragen de aanleg van een ‘intelligente’ rijstrook op de Van Praetlaan. In plaats van één rijstrook in de ene richting en twee rijstroken in de andere, willen we dat de middelste rijstrook ‘s morgens stadinwaarts leidt en ‘s avonds staduitwaarts. Er wordt ook gevraagd om een vluchtweg langs de muur van het Koninklijk Domein aan te leggen, zodat auto’s met pech of interventievoertuigen daar kunnen stilstaan of er gebruik van kunnen maken. Over deze punten is er principieel een akkoord met de drie regionale ministers (Van den Brandt, Maron en Persoons). Er is zelfs een ondertekende brief. Maar we wachten tot we de wijzigende inhoud zien alvorens te beslissen of we afzien van ons beroep.”

🔍 Maar moesten dergelijke herinrichtingen echt gebeuren in een zone met een hoge industriële concentratie waar de toegang tot het kanaal essentieel is?


Over hetzelfde onderwerp :

PARKWAY 21 – De BHG verzet zich tegen het project.

PARKWAY 21- Stedenbouwkundige vergunning voor de make-over van de Van Praetlaan en de Vuurkruislaan

PARKWAY 21 – Een nieuwe overlegcommissie wordt gehouden op 24 mei 2023

PARKWAY 21 – Een nieuw openbaar onderzoek begint op 7 april 23

Trois nouveaux ponts pour la véloroute ‘Canal’

Drie nieuwe bruggen voor de Kanaal Cyclostrade