PARKWAY 21 – Een nieuw openbaar onderzoek begint op 7 april 23

In het kader van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning door Brussel Mobiliteit voor het ontwikkelingsproject op onder meer de Kruisbloemlaan, bekend als Parkway 21, heeft het CPB protest aangetekend.

De gevolgen van een verminderde toegankelijkheid van het economische activiteitencentrum van het kanaal werden in het effectrapport onvoldoende bestudeerd.

Er werd een overlegcommissie georganiseerd en onder voorwaarden werd een gunstig advies uitgebracht.

Brussel Mobiliteit heeft daarom nieuwe plannen voorbereid die, gezien de substantiële wijzigingen, een nieuw openbaar onderzoek vereisen.

Deze begint op 7 april 2023 en eindigt op 6 mei 2023.

Ter herinnering, deze aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning heeft tot doel :

  • Herstructurering van de wegas R21 in Laeken / Neder-Over-Heembeek;
  • De A12 omvormen tot een stadsboulevard;
  • Van de Van Praetlaan een tweerichtingsweg te maken met één rijstrook om de stad binnen te rijden en twee rijstroken om de stad te verlaten;
  • De doorgaande rijstroken op de Koninginnelaan afschaffen;
  • De fietsinfrastructuur van het GEN versterken en een voetgangers- en fietsersloopbrug aanleggen.

Wij zullen de belanghebbenden op de hoogte houden van de voortgang van het project.

Voor meer informatie :

https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/projets/parkway21: PARKWAY 21 – Een nieuw openbaar onderzoek begint op 7 april 23