PARKWAY 21 – Een nieuwe overlegcommissie wordt gehouden op 24 mei 2023

In het kader van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning door Brussel Mobiliteit voor het ontwikkelingsproject aan de Kruisbloemlaan, onder meer bekend als Parkway 21, heeft het BHG protest aangetekend.

Ter herinnering, deze aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning heeft tot doel :

  • Herstructurering van de wegas R21 in Laeken / Neder-Over-Heembeek;
  • De A12 omvormen tot een stadsboulevard;
  • Van de Van Praetlaan een tweerichtingsweg te maken met één rijstrook om de stad binnen te rijden en twee rijstroken om de stad te verlaten;
  • De doorgaande rijstroken op de Koninginnelaan afschaffen;
  • De fietsinfrastructuur van het GEN versterken en een voetgangers- en fietsersloopbrug aanleggen.

Bijgevolg was het effect van een vermindering van de toegankelijkheid van het centrum van economische bedrijvigheid van het kanaal in het effectrapport onvoldoende bestudeerd.

Na een eerste overlegcommissie, waarbij een gunstig advies met voorwaarden werd uitgebracht, heeft Brussel Mobiliteit nieuwe plannen opgesteld die, gezien de ingrijpende wijzigingen, een nieuw openbaar onderzoek vereisten.

Deze laatste begon op 7 april 2023 en eindigde op 6 mei 2023.

Nu heeft de Brusselse Havengemeenschap, namens al haar leden
en meer dan 25 bedrijven hebben actief deelgenomen aan het openbaar onderzoek door een protestbrief te sturen en te vragen gehoord te worden tijdens de overlegcommissie die op 24 mei 2023 zal plaatsvinden.

Meer informatie : https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/projets/parkway21